Mzdy a personalistika

Zabezpečené mzdy a personalistika sú základom, keď chcete mať poriadok vo vzťahoch so spolupracovníkmi.

Zamestnávanie ľudí ani zďaleka nekončí podpisom pracovnej zmluvy a spracovaním mzdy. Prihlášky do štátnych inštitúcií, školenia, či kontroly robia vrásky nejednému podnikateľovi.

Preto klientom poskytujeme komplexné služby, vďaka ktorým sa zbavíte väčšiny byrokracie

Ako robíme mzdy a personalistiku?

1

Najprv zistíme, akých ľudí potrebujete, koľko budú pracovať a aký máte na nich rozpočet. Navrhneme vám vhodné formy spolupráce s vašimi pracovníkmi, prepočítame vaše náklady a upozorníme vás na riziká.

2

Prostredníctvom jediného formulára nám poskytnete všetky údaje pre vypracovanie zmlúv a pre prihlásenie zamestnancov na úrady. Dostanete kompletnú dokumentáciu k  aj s inštrukciami, kto, čo a kde má podpísať. 

3

My za vás vybavíme všetky registrácie na zdravotnú poisťovňu, Sociálnu poisťovňu, či Finančnú správu a prihlásime aj vašich zamestnancov, vďaka čomu budete mať splnené povinnosti voči štátu.

4

Po každom mesiaci nám dodáte len evidenciu pracovného času. Spracujeme mzdy, pošleme za vás výkazy na úrady a vy dostanete výplatné lístky a inštrukcie k úhrade miezd, odvodov a daní.

5

Sledujeme za vás zmeny predpisov v oblasti zamestnávania a včas vás upozorníme, keď sa vás niečo týka. Odporučíme vám potrebné kroky a zastupujeme vás voči úradom pri kontrolách.

Ako zamestnávateľ ste pokrytý od A po Z

Okrem vedenia personálnej agendy a mzdového účtovníctva spolupracujeme aj s odborníkmi v oblastiach bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), pracovná zdravotná služba, či ochrana osobných údajov. Vďaka tomu vám vieme odporučiť overených dodávateľov na súvisiace služby. Tým môžete ušetriť svoj čas aj náklady a vyhnúť sa pokutám a nepríjemnostiam.

mzdy od A po Z

Naše služby

Mzdy pre všetky typy pracovníkov

 • Spracovanie miezd pre zamestnancov
 • Prihláška a odhlásenie zamestnávateľa v zdravotnej a Sociálnej poisťovni
 • Registrácia k dani z príjmov zo závislej činnosti a jej zrušenie
 • Prihlásenie, vykonanie zmien a odhlásenie zamestnancov
 • Ročné zúčtovanie dane za zamestnancov
 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre zamestnancov
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti
 • Pomoc pri vypracovaní podkladov k mzdám
 • Komunikácia s úradmi a zastupovanie klientov pri kontrolách

Extra služby

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)
 • Ochrana pred požiarmi (OPP)
 • Pracovná zdravotná služba (PZS)
 • Ochrana osobných údajov (OOÚ – GDPR)
 • Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania (pre zamestnávateľa aj zamestnancov)

Personalistika

 • Vedenie osobných zložiek zamestnancov
 • Pracovné zmluvy a dohody
 • Skončenie pracovných vzťahov
 • Poradenstvo v oblasti miezd, odvodov a odmeňovania
 • Potvrdenia pre potreby zamestnancov
Mindmaps mi poskytuje sluzby uctovnictva a poradenstva, s cim som spokojny. Maximalna profesionalita a schopnost poradit, aj ked zavolam neskor. Dakujem
klient Jakub Malina
Jakub Malina
Konateľ, geowashba.sk

Chcete mať kvalitne spracované mzdy?

Kontaktné údaje

mindmaps, s.r.o.
Sekule 698
908 80 Sekule
Slovenská republika

info@acutemy.sk
+421 949 545 308
+421 907 436 500