Poradenstvo (nielen) pre podnikateľov

Poradenstvo je vhodným nástrojom, keď potrebujete kvalitné a rýchle informácie pre rozhodovanie alebo potrebujete vyriešiť konkrétny problém.

Či už ste na začiatku a potrebujete si vybrať vhodnú právnu formu podnikania. Alebo vám hrozia vysoké dane a odvody, prípadne riešite financovanie firmy, je užitočné mať po ruke skúseného poradcu.

Ako u nás funguje poradenstvo?

1

Zistíme, aký problém riešite, alebo akú pridanú hodnotu chcete získať. Spoznáme vašu víziu, ciele a motiváciu, pretože chceme porozumieť tomu, ako fungujete, aby sme vám odporúčania dali v súlade s vašimi potrebami.

2

Posúdime, ako vám vieme v danej veci pomôcť a dáme vám nápady na riešenia. Dohodneme sa na podmienkach, termínoch a krokoch spolupráce.

3

Rozpracujeme alternatívy riešenia problému a vyčíslime ich prínosy a náklady. Dostanete od nás postup a jednotlivé kroky, ktoré potrebujete vykonať na ceste k cieľom.

4

Upozorníme vás aj na riziká každej z alternatív, nevyhnutné podmienky pre realizáciu riešenia a dáme vám ďalšie body, ktoré potrebujete brať do úvahy.

5

Nakoniec sa porozprávame o dosiahnutých výsledkoch po použití riešenia a navrhneme vám korekčné opatrenia.

Všetko je o prístupe

Naši klienti sú v prvom rade ľudia. Okrem toho aj rodičia,  partneri vo vzťahoch, zamestnanci, niekoho deti a priatelia. Čím menšia je firma, tým viac sa navzájom prepája profesionálny a súkromný život klienta.

Pri poradenstve myslíme aj v týchto súvislostiach. Vďaka tomu odporúčania v podnikaní vždy zasadzujeme do širšieho kontextu vášho života. Tým získate riešenie v súlade s vašimi osobnými cieľmi.

poradenstvo v súvislostiach

Poradenstvo a služby pre vás

Poradenstvo pre podnikateľov

 • Výber optimálnej právnej formy podnikania a jej zmeny
 • Registrácia a elektronická komunikácia s úradmi
 • Zakladanie firiem (živnosti a s.r.o.)
 • Výber bankových účtov, či fakturačného softvéru a platobnej brány
 • Zmena myslenia – zamestnanec verzus podnikateľ
 • Poradenstvo pri zmenách legislatívy v oblasti podnikania
 • Vypracovanie interných smerníc
 • Projekty a projektový manažment
 • Externé vedenie firiem

Poradenstvo občanom

 • Materské, tehotenské, rodičovský príspevok
 • Dôchodky

Financovanie podnikania

 • Zdravotné poistenie
 • Sociálne poistenie
 • Daň z príjmov fyzických osôb, daň z príjmov právnických osôb
 • Daň z pridanej hodnoty (DPH)
 • Daň z dividend
 • Poradenstvo pri bankových úveroch a leasingu
 • Štátna pomoc počas pandémie
 • Príspevky a dotácie na tvorbu pracovných miest
Odporúčam business konzultácie pána Markoviča, keďže má veľmi ochotný, trpezlivý a profesionálny prístup ku klientovi a podáva kvalitné hodnotné informácie.
klientka Jana Kuricová
Jana Kuricová
Koučka a ubytovateľka cez Airbnb

Chcete mať vyriešené svoje biznis otázky a prekážky?

Kontaktné údaje

mindmaps, s.r.o.
Sekule 698
908 80 Sekule
Slovenská republika

info@acutemy.sk
+421 949 545 308
+421 907 436 500