Zoznam voľných živností na rok 2022

Zoznam voľných živností

Ktoré činnosti patria medzi voľné živnosti? V tomto článku nájdete zoznam voľných živností na rok 2022, ktoré si môžete dať zapísať ako predmet podnikania.

Pre väčšinu činností v biznise si musíte zriadiť živnostenské oprávnenie. Týka sa to živnostníkov aj právnických osôb (napr. s.r.o.). Na Slovensku môžete získať tri druhy živností, a to:

 • Voľné – stačí vám splniť všeobecné podmienky, napr. maloobchod a veľkoobchod
 • Remeselné – potrebujete vyučenie v odbore (výučný list), napr. kaderníctvo
 • Viazané – musíte preukázať odbornú spôsobilosť (napr. inštruktor autoškoly)

Remeselné živnosti a viazané živnosti nájdete v zoznamoch v prílohe Živnostenského zákona. Tiež pri nich zistíte, aké sú konkrétne podmienky na získanie príslušného oprávnenia. Voľné živnosti môžete ohlásiť, keď splníte len všeobecné podmienky:

 • Dosiahli ste aspoň 18 rokov
 • Preukážete trestnú bezúhonnosť
 • Máte spôsobilosť na právne úkony

Ministerstvo vnútra SR priebežne aktualizuje zoznam voľných živností. Pri začiatku alebo rozširovaní podnikania vám odporúčame vyberať si práve z tohto zoznamu, pretože z neho pri ohlásení vychádzajú aj pracovníci Odboru živnostenského podnikania („živnostenského úradu“). 

Tento zoznam nie je konečný ani záväzný. Môžete si dať zapísať aj vlastné pomenovanie podnikateľskej činnosti. Dôležité je to, aby vecne a pravdivo popisovalo vykonávanú aktivitu. Zároveň nesmie presahovať do činností, ktoré sú remeselná alebo viazaná živnosť.

Zoznam voľných živností ministerstvo rozdelilo do sekcií podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností – SK NACE. SK NACE kód svojej činnosti použijete v rôznych štátnych formulároch, či výkazoch, keďže ho musíte zadať napr. pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov.

Kompletný zoznam voľných živností vám prinášame nižšie, pričom uvedený stav platí k septembru 2022.

ZOZNAM VOĽNÝCH ŽIVNOSTÍ - SEKCIA A - POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV

 

01        PESTOVANIE PLODÍN A CHOV ZVIERAT, POĽOVNÍCTVO A SLUŽBY S TÝM SÚVISIACE

0101    Chov vybraných druhov zvierat

 • Chov laboratórnych a exotických zvierat, vtáctva, akvarijných rybičiek, priadky morušovej
 • Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi:
 • Súčasťou živnostenského oprávnenia nie sú vlastné chovy.

0102    Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

 • Pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami
 • Pestovanie a rozmnožovanie akvarijných rastlín
 • Poskytovanie služieb poľnohospodárskou technikou
 • Pozberové úpravy rastlinných komodít
 • Sušenie dekoračných rastlín
 • Údržba, montáž a prevádzkovanie závlahových systémov, melioračných zariadení
 • Vykonávanie parkových, sadových a záhradných úprav s výnimkou krajinno-architektonických sadovníckych diel

Poznámka: Táto voľná živnosť neumožňuje vykonávať napr.

 • Poľnohospodárstvo – rastlinná výroba (činnosť nie je živnosťou).
 • Aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov(viazaná živnosť).
 • Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel(viazaná živnosť).

0103    Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

 • Kozmetické úpravy zvierat (čistenie, strihanie…)
 • Kŕmenie, pasenie, ustajňovanie, čistenie
 • Odchyt túlavých zvierat a odchytávanie holubov
 • Paznechtovanie dobytka
 • Podkúvanie koní zverených do opatery
 • Prevádzkovanie hotela a útulku pre zvieratá
 • Strihanie oviec
 • Výcvik psov a mačiek

Poznámka: Táto voľná živnosť neumožňuje vykonávať napr.

 • Poľnohospodárstvo – živočíšna výroba (činnosť nie je živnosťou)
 • Veterinárne činnosti, Insemináciu, Odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat

 

02        LESNÍCTVO A ŤAŽBA DREVA

 0201    Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

 • Poskytovanie služieb lesnou technikou (strojmi, mechanizmami a náradím)
 • Preparovanie živočíchov, úprava poľovníckych trofejí
 • Ťažba, porez, približovanie dreva a povoznícke služby
 • Vykonávanie ochrany drevín:
  • Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je aplikácia prípravkov na ochranu rastlín registrovaných a povolených UKSUP-om.

Poznámka: Táto voľná živnosť neumožňuje vykonávať napr.:

 • Lesníctvo (činnosť nie je živnosťou).
 • Činnosť odborného lesného hospodára (viazaná živnosť).
 • Zber, spracúvanie, skladovanie, pestovanie a uvádzanie do obehu reprodukčného materiálu lesných drevín (viazaná živnosť).
 • Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy (viazaná živnosť).

 

03        RYBOLOV A AKVAKULTÚRA

0301    Poskytovanie služieb v rybárstve

 • Poskytovanie služieb v rybárstve technikou (strojmi, mechanizmami a náradím)
 • Vykonávanie výlovov rybníkov

ZOZNAM VOĽNÝCH ŽIVNOSTÍ – SEKCIA B – ŤAŽBA A DOBÝVANIE

08        INÁ ŤAŽBA A DOBÝVANIE

0801        Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

 • Čistenie brehov a dna riek, jazier a vodných nádrží
 • Dobývanie a úprava rašeliny
 • Dobývanie bahna z vodného dna
 • Odstraňovanie nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov
 • Paletovanie prírodného kameňa
 • Spracovanie hmôt pre výroba porcelánu
 • Úprava brúsnych materiálov a rôznych minerálov
 • Úprava sadrovca, kriedy, dolomitu, vápenca
 • Výroba štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je ťažba nerastov a ich úprava vykonávaná priamo pri ich ťažbe subjektmi, ktoré tieto nerasty ťažia.

ZOZNAM VOĽNÝCH ŽIVNOSTÍ - SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA

10         VÝROBA POTRAVÍN

1001      Výroba potravinárskych výrobkov

 • Spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny:
  • Mrazenie ovocia a zeleniny
  • Praženie orechov, solenie mandlí
  • Spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny
  • Sušenie ovocia, zeleniny a húb
  • Výroba džemov, marmelád, lekvárov, výživ, stolového želé, pretlakov, kečupov
  • Výroba koncentrátov z ovocia a zeleniny, sirupov
  • Výroba orechových nátierok
  • Výroba ovocných a zeleninových štiav, džúsov, muštov, nealkoholických nápojov, sýtených, nesýtených
  • Výroba produktov zo sóje
  • Výroba zemiakového škrobu
  • Výroba zemiakovej múky, krupice, vločiek, granúl
  • Výroba zemiakových lupienkov
 • Spracovanie a úprava čaju a kávy
 • Spracovanie prírodného medu a včelieho vosku
 • Výroba a spracovanie cukru (cukrového sirupu, cukrovej vaty, melasy a cukru)
 • Výroba chuťových prísad a korenín:
  • Spracovanie soli do akostných potravín, jódovanej soli
  • Výroba koreniacej zmesi – polievkové korenie (tekuté a sypké)
  • Výroba octu
  • Výroba omáčok, miešaných korenistých zmesí, prípravkov na polievky, bujónov, pekárenských kvasníc, kypriacich práškov, hotových práškov do pečiva, horčice
 • Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie):
  • Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom pre výdajne.
 • Výroba kakaa, výrobkov z kakaa a cukroviniek:
  • Konzervovanie ovocia, orechov, ovocnej kôry a ďalších častí rastlín v cukre
  • Výroba cukroviniek, čokolády a čokoládových cukroviniek
  • Výroba kakaa, kakaového masla, tuku, prášku a sladidiel
  • Výroba žuvačiek
 • Výroba mlynských výrobkov:
  • Výroba bezvaječných cestovín
  • Výroba glukózy
  • Výroba gluténu
  • Výroba krupice zo sušenej zeleniny
  • Výroba múky zo sušenej strukovinovej zeleniny
  • Výroba múky, otrúb, krupice, vločiek z pšenice, raže, ovsa, kukurice acereálnych obilnín
  • Výroba oblátok, müsli a kukuričných lupienkov
  • Výroba popcornu
  • Výroba škrobu a škrobových výrobkov – z ryže, kukurice, pšenice, manioku
  • Výroba výrobkov z pufovaných zŕn obilia, z praženého a transformovaného obilia – „cornflakes“, predvarené obilniny
 • Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
 • Údenárska výroba

Poznámka: Táto voľná živnosť neumožňuje vykonávať napr.:

 • Mäsiarstvo (remeselná živnosť).
 • Výroba mliečnych výrobkov (remeselná živnosť).
 • Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov (remeselná živnosť).
 • Pohostinskú činnosť a Výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov (remeselná živnosť).

1002      Výroba kŕmnych zmesí

 • Výroba a miešanie mliečnych kŕmnych zmesí pre domáce a hospodárske zvieratá

 

11        VÝROBA NÁPOJOV

1101      Výroba nápojov

 • Plnenie prírodných a minerálnych vôd z prameňov a studní
 • Výroba čajových nápojov
 • Výroba hroznového vína (s obsahom alkoholu do 15 %)
 • Výroba jablčného a ovocného vína (s obsahom alkoholu do 15 %)
 • Výroba medoviny (s obsahom alkoholu do 15%)
 • Výroba minerálnych nápojov ich úprava a stáčanie
 • Výroba nealkoholických nápojov
 • Výroba nedestilovaných kvasených nápojov
 • Výroba vína (s obsahom alkoholu do 15 %)

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je výroba nealkoholického piva s poukazom na to, že ide o čiastkovú výrobu, ktorá je remeselnou živnosťou „Výroba piva a sladu“.

 

13        VÝROBA TEXTILU

1301      Textilná výroba

 • Príprava a spriadanie textilných nití a vlákien
 • Úprava textilu bielením, farbením, sušením, parením, zrážaním, sanforizáciou, mercerizáciou, chemickou úpravou, pogumovaním, plisovaním, tlačiarsku úprava textílií – modrotlač, batikovanie
 • Výroba bytových doplnkov, galantérneho tovaru z textilu
 • Výroba kobercov
 • Výroba krajkových výrobkov (pletených a háčkovaných)
 • Výroba netkaného textilu
 • Výroba plste
 • Výroba podlahových krytín
 • Výroba povrazov, šnúr, motúzov a sieťovín
 • Výroba priemyselných textilných výrobkov
 • Výroba výšiviek
 • Výroba rohoží, podložiek
 • Výroba technického a pracovného textilu
 • Výroba textilných výrobkov pre domácnosť
 • Výroba textilu
 • Výroba tkaných plstených podlahovín

 

14        VÝROBA ODEVOV

1401      Odevná výroba

 • Výroba kožených a kožušinových výrobkov:
  • Výroba kožených odevov, opaskov, aktoviek, kufrov, kabeliek, peňaženiek, remienkov na hodinky
  • Výroba kožušinových odevov a výrobkov
  • Výroba reklamných predmetov z kože a kožušiny
  • Výroba šnúrok do topánok z kože a zo zložiek kože
  • Výroba športových potrieb a sedlárskych výrobkov z kože
  • Výroba výrobkov z imitácie kože, kožušín a ich substitútov
  • Výroba výrobkov z kože a usní
 • Výroba vrchného ošatenia, spodnej bielizne, pracovného oblečenia a ostatných odevov a doplnkov vyrobených z tkaného, pleteného, háčkovaného a netkaného textilu:
  • Výroba golierov, viazaniek, motýlikov, textilných šperkov, klobúkov a čiapok
  • Výroba odevných doplnkov
  • Výroba pančuchového tovaru
  • Výroba pracovných odevov
  • Výroba rukavíc, opaskov, šálov, šatiek, sieťok na vlasy, vreckoviek
  • Výroba scénických kostýmov, krojov, obradných rúch, talárov
  • Výroba špecifických odevov
  • Výroba športových odevov z textilu
  • Zákazkové krajčírstvo

 

15        VÝROBA KOŽE A KOŽENÝCH VÝROBKOV

1501      Spracovanie kože

 • Činenie a apretovanie kože
 • Farbenie, česanie, mazanie, čistenie, žehlenie, ošetrovanie kožušín
 • Odborné práce pri vypracovaní rôznych druhov koží, ich zušľachťovaním na usne fyzikálno-chemickými procesmi a ďalším mechanickým spracovaním
 • Vyčiňovanie koží a kožiek

1502     Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi

 • Výroba gamaší, chráničov na holene, vložiek do topánok, zvrškov obuvi a ich časti, podrážok a podpätkov, komponentov obuvi
 • Výroba pracovnej a domácej obuvi
 • Výroba športovej obuvi
 • Výroba vychádzkovej obuvi

 

16        SPRACOVANIE DREVA A VÝROBA VÝROBKOV Z DREVA A KORKU OKREM NÁBYTKU; VÝROBA PREDMETOV ZO SLAMY A PRÚTENÉHO MATERIÁLU

1601    Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

 • Opracovanie drevnej hmoty štiepaním, lúpaním
 • Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva
 • Spracovanie drevenej triesky, pilín, drevených a celulóznych materiálov a hmôt
 • Výroba komponentov z dreva
 • Výroba podlahových krytín na báze dreva (parkety, plávajúce podlahy…)
 • Výroba preglejok, laminovaných dosiek, drevotrieskových a drevovláknitých dosiek

Poznámka: Táto voľná živnosť neumožňuje vykonávať:

 • Stolárstvo (remeselná živnosť)

1602    Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

 • Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov, oprava, údržba, renovácia nábytku vrátane čalúnnictva:
  • Brúsenie drevených podlahových krytín
  • Čalúnnictvo – Výroba čalúneného nábytku
  • Kulisárska výroba
  • Montáž a demontáž kompletných stolárskych výrobkov, osadzovanie a montáž vstavaných políc, skríň
  • Montáž a demontáž nábytku z hotových dielcov
  • Oprava, okovávanie paliet, drevených obalov, sudov a debien, násad na náradie, šindľov
  • Oprava, údržba a obnova nábytku
  • Renovácia nábytku fóliovaním
  • Výroba drevených hrablí, vidiel, rebríkov
  • Výroba drevených obalov a paliet
  • Výroba drevených žehliacich dosiek, roliet, klietok, cievok
  • Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov
  • Výroba palivového dreva
  • Výroba podvalov pod koľajnice
  • Výroba rámov na obrazy, zrkadiel, maliarskych paliet
  • Výroba rúčok na dáždniky, držiakov
  • Výroba stolového a kuchynského riadu z dreva
  • Výroba štipcov na bielizeň, gombíkov
  • Výroba záclonových tyčí a krúžkov, výroba drevených vešiakov
  • Zhotovovanie a montáž scénických dekorácií
  • Zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov
 • Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva, slamy, šúpolia, prútia, korku:
  • Výroba drevených dekoratívnych predmetov
  • Výroba fajčiarskych potrieb z dreva
  • Výroba rezbárskych výrobkov
  • Výroba školských a kancelárskych potrieb z dreva
  • Výroba športových drevených výrobkov
  • Výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku
 • Výroba matracov a roštov pre matrace:
  • Výroba matracov s pružinami
  • Výroba nepokrytých matracov z pórovitej (ľahčenej) gumy alebo plastov

Poznámka: Táto voľná živnosť neumožňuje vykonávať:

 • Stolárstvo (remeselná živnosť)

 

17        VÝROBA PAPIERA A PAPIEROVÝCH VÝROBKOV

1701    Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

 • Výroba celulózy, papiera a lepenky
 • Výroba výrobkov z papiera a lepenky:
  • Výroba domácich potrieb z papiera (utierok, pohárov, riadov a podnosov, tapiet)
  • Výroba hygienických výrobkov z papiera (výroba vložiek a tampónov, detských plienok, toaletného papiera, vreckoviek)
  • Výroba nábytku z papiera a lepenky
  • Výroba obalového materiálu z papiera
  • Výroba školských a kancelárskych potrieb z papiera
  • Výroba bytových doplnkov z papiera a lepenky

 

19        VÝROBA KOKSU A RAFINOVANÝCH ROPNÝCH PRODUKTOV

1901    Výroba koksu a rafinovaných produktov

 • Výroba kvapalných pohonných hmôt
 • Výroba produktov koksárenských pecí
 • Výroba rafinérskych produktov (mastných tukov a mazív, riedidiel, vazelín, voskov)

 

20        VÝROBA CHEMIKÁLIÍ A CHEMICKÝCH PRODUKTOV

2001    Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

 • Výroba chemických vlákien
 • Výroba farbív a pigmentov, farieb, lakov a náterov
 • Výroba fotochemického materiálu
 • Výroba kaučuku
 • Výroba lepidiel
  • Výroba glejov živočíšneho pôvodu – z kostí, koží, rýb
 • Výroba mydla, pracích prostriedkov a éterických olejov, čistiacich, leštiacich, parfumérskych a toaletných prípravkov
 • Výroba organických chemikálií
  • Výroba bionafty
  • Výroba biopalív
 • Výroba plastov v primárnej forme
 • Výroba technických plynov

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je výroba uhľovodíkových plynov.

2002     Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov

 • Výroba pesticídov a agrochemických produktov

 

22        VÝROBA VÝROBKOV Z GUMY A PLASTU

2201    Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

 • Výroba výrobkov z gumy
 • Výroba výrobkov z plastov

 

23        VÝROBA OSTATNÝCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH VÝROBKOV

2301    Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

 • Brúsenie a povrchová úprava skla (brúsenie, zdobenie, maľovanie, leptanie, rytie, nasadenie obchodnej značky)
 • Výroba bižutérie a dekoratívnych predmetov zo skla
 • Výroba dutého skla, plochého skla a technického skla

2302    Keramická výroba

 • Hrnčiarska výroba (kuchynský riad, dekoratívne predmety)
 • Výroba keramických a porcelánových výrobkov pre domácnosť

2303     Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

 • Výroba nekovových minerálnych výrobkov (cement, spojivá na výmurovky, vápno, sadra)
 • Výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu

2304    Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu

 • Výroba asfaltu a výrobkov z asfaltu
 • Výroba brúsnych výrobkov (mlynské a brúsne kamene, kotúče, brúsky)

 

24        VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV

2401    Výroba a hutnícke spracovanie kovov

 • Výroba a hutnícke spracovanie neželezných kovov a výrobkov z nich (hliníka a výrobkov z hliníka, olova, zinku a cínu a výrobkov z nich, medi a výrobkov z medi, neželezných kovov a výrobkov z nich)
 • Výroba a hutnícke spracovanie železa a ocele

 

25        VÝROBA KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ OKREM STROJOV A ZARIADENÍ

2501    Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

 • Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom:
  • Brúsenie a leštenie jednoduchých nástrojov
  • Mechanická úprava kovov a plechov (ohýbanie, rezanie, leštenie, strihanie na mieru, rycie a gravírovacie činnosti, pieskovanie, čistenie zlatníckych výrobkov)
  • Povrchová úprava kovových výrobkov
  • Rezanie závitov
  • Ručné opracovanie kovových materiálov tradičnými technológiami (kovolejárstvo, kovotepectvo, medailérstvo, rytie do kovov, cínovanie)
  • Tepelné spracovanie kovov (kalenie, žíhanie)
 • Výroba jednoduchých výrobkov z kovu:
  • Kováčstvo
  • Vykonávanie paličských a zváracích prác
  • Výroba brán a prvkov na oplotenie z kovu (ostnatý drôt, drôtené pletivo)
  • Výroba brúsneho náradia (píl, kotúčových píl, nožov, nožníc, brúsneho náradia, pilníky)
  • Výroba drobných kovových obalov (plechovice, krabice, tuby)
  • Výroba drôtených výrobkov
  • Výroba kotevných prípravkov pre stavebné zámočnícke výrobky
  • Výroba kovových kuchynských potrieb a riadu
  • Výroba pamätných mincí a medailí, pasiarske práce
  • Výroba sériovo vyrábaných ručných nástrojov (kliešte, skrutkovače, píly, kladivá, vrtáky)
  • Výroba úžitkových a dekoračných predmetov z kovu
  • Zhotovovanie jednoduchých kovových súčiastok (nity, podložky, matice, pružiny, klince)
  • Zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu (rebríky, mreže, zábradlia, ploty)
 • Výroba kovového nábytku

Poznámka: Táto voľná živnosť neumožňuje vykonávať:

 • zámočníctvo, kovoobrábanie, nástrojárstvo (remeselné živnosti).

 

26        VÝROBA POČÍTAČOVÝCH, ELEKTRONICKÝCH A OPTICKÝCH VÝROBKOV

2601    Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

 • Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
 • Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických, fotografických prístrojov a zariadení
 • Výroba optických a fotografických prístrojov a zariadení (ďalekohľady, optické teleskopy, astronomické prístroje, optické mikroskopy, slnečné, športové, pracovné okuliare, rámy a obruby na okuliare)
 • Výroba nenahraných nosičov záznamov (pásky, kazety, diskety, CD, DVD)

 

27        VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

2701    Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

 • Výroba elektrických svietidiel, zariadení a súčiastok pre motory, vozidlá a mechanickej a elektromechanickej signalizácie
 • Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
 • Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť:
  • Výroba elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
  • Výroba neelektrických strojov a prístrojov pre domácnosť

 

2702    Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

 

28        VÝROBA STROJOV A ZARIADENÍ INDE NEUVEDENÝCH

2801    Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

 • Výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr
 • Výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení
 • Výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov
 • Výroba strojov pre hospodárske odvetvia:
  • Výroba obrábacích strojov
  • Výroba strojov na spracovanie tabaku
  • Výroba strojov na výrobu a využitie mechanickej energie (motory a turbíny, prívesné lodné motory)
  • Výroba strojov na výrobu papiera a lepenky
  • Výroba strojov na výrobu plastov a gumy
  • Výroba strojov pre baníctvo, ťažbu a stavebníctvo
  • Výroba strojov pre metalurgiu
  • Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
  • Výroba strojov pre potravinárstvo
  • Výroba strojov pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel
  • Výroba tlačiarenských strojov
  • Výroba účelových strojov
 • Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení

 

29        VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDIEL, NÁVESOV A PRÍVESOV

2901    Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

 • Stavba lodí a člnov
 • Výroba bicyklov, nemotorových dopravných prostriedkov a invalidných vozíkov
 • Výroba dielov a príslušenstva pre bicykle a invalidné vozíky
 • Výroba dielov a príslušenstva pre motocykle, motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
 • Výroba dielov na lode a plávajúce konštrukcie
 • Výroba karosérií pre motorové vozidlá, prívesov a návesov
 • Výroba motocyklov (mopedov a skútrov)
 • Výroba motorov pre motorové vozidlá
 • Výroba motorových vozidiel

Poznámka: Táto voľná živnosť neumožňuje vykonávať napr.:

 • zámočníctvo, nástrojárstvo (remeselné živnosti).

 

32        INÁ VÝROBA (HRAČIEK, BIŽUTÉRIE, SUVENÍROV, HUDOBNÝCH NÁSTROJOV …)

3201    Výroba bižutérie a suvenírov

 • Mechanické skladanie šperkov
 • Výroba bižutériu, ozdôb a suvenírov z rôzneho materiálu (z kovu, skla, dreva, kože, plastu, sušených rastlín …)

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je výroba zlatníckych výrobkov, s poukazom na to, že ide o čiastkovú činnosť vyjadrujúcu subdodávku v technologickom reťazci (skladanie alebo zostavovanie „polotovarov“ do jedného celku).

3202        Výroba hudobných nástrojov

 • Výroba akordeónov, fúkacích harmoník
 • Výroba dielov a príslušenstva nástrojov (metronóm, vidlicové a fúkacie ladičky, karty, kotúče a valčeky pre automatické mechanické hudobné nástroje)
 • Výroba dychových nástrojov
 • Výroba hracích skriniek, verklíkov, organov s parnými píšťalami
 • Výroba klávesových píšťalových organov, vrátane harmoník
 • Výroba klávesových strunových nástrojov, vrátanie automatických pián
 • Výroba píšťal, loveckých rohov a iných dychových návestných nástrojov
 • Výroba strunových nástrojov

3203      Výroba hračiek a hier

 • Výroba bábik a ich oblečenia, zvieratiek z rôzneho materiálu
 • Výroba mechanických hračiek, vláčikov, autíčiek
 • Výroba spoločenských hier, hracích kariet, stavebníc, skladačiek

3204      Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia

 • Výroba kief na topánky a odev
 • Výroba metiel a kief vrátane kief, ktoré tvoria súčasť strojov, ručných mechanických metiel
 • Výroba mopov
 • Výroba štetcov, maliarskych vankúšikov a valčekov, stieračov

3205      Výroba sviečok a tieniacej techniky

3206      Výroba zdravotníckych pomôcok

 • Výroba zdravotníckych pomôcok

Poznámka: Táto voľná živnosť neumožňuje vykonávať napr.:

 • Výrobu a opravu ortopedickej obuvi (remeselná živnosť)
 • Výrobu a opravu protetických výrobkov(remeselná živnosť)
 • Zubnú techniku(viazaná živnos

ZOZNAM VOĽNÝCH ŽIVNOSTÍ – SEKCIA E - DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

37        ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD

3701        Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

 • Diagnostika kanalizačných potrubí
 • Čistenie kanalizačných systémov, kanalizačných a dažďových vpustí
 • Odstraňovanie mechanických nečistôt z kanalizačných systémov

 

38        ZBER, SPRACÚVANIE A LIKVIDÁCIA ODPADOV

3801      Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

 • Preprava fekálnych odpadov fekálnymi vozidlami
 • Preprava iných ako nebezpečných odpadov
 • Skládkovanie iných ako nebezpečných odpadov
 • Starostlivosť o miesto zneškodňovania iných ako nebezpečných odpadov Veterinárnu asanáciu
 • Zber (výkup), zhodnocovanie a úprava iných ako nebezpečných odpadov
 • Zber, zvoz, spracúvanie, odstraňovanie uhynutých zvierat
 • Zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie iných ako nebezpečných odpadov na účel ich prepravy
 • Zneškodňovanie iných ako nebezpečných odpadov

ZOZNAM VOĽNÝCH ŽIVNOSTÍ – SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO

41        VÝSTAVBA BUDOV

4101      Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

 • Uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien
 • Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
 • Uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien

Poznámka: V rámci živnostenského oprávnenia môžete vykonávať aj prípravné práce pre uskutočňovanie stavieb a dokončovacie stavebné práce pri uskutočňovaní exteriérov a interiérov.
Živnostenské oprávnenie zahŕňa výlučne dodávku stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie a nie jednotlivé remeselné živnosti. Verejnoprávnu ochranu (kvality) stavby garantuje odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci.

 

42        INŽINIERSKE STAVBY

4201      Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

 

43        ŠPECIALIZOVANÉ STAVEBNÉ PRÁCE

4301      Prípravné práce k realizácii stavby

 • Armovacie práce
 • Demolačné práce
 • Demontáž rozvodov a armatúr
 • Demontáž strešnej krytiny
 • Montáž a demontáž lešenia a pracovných plošín
 • Montáž a demontáž nafukovacích hál
 • Montáž a osadenie dočasných sociálnych zariadení
 • Prieskumné vrty a vrtné práce pre stavebné účely
 • Úprava terénu pre stavby a v okolí stavby, odobratie ornice s uložením na určené skládky
 • Vybudovanie dočasných komunikácií a skládok materiálu na stavenisku, oplotenie staveniska
 • Vykonávanie odvodnenia staveniska
 • Výkopové a zemné práce
 • Zhotovovanie atypických zabezpečovacích konštrukcií na stavbe pre zaistenie bezpečnosti práce
 • Zhotovovanie podporných konštrukcií stropov a ostatných stavebných prvkov pri monolitických skeletoch

Poznámka: V rámci živnostenského oprávnenia nemôžete vykonávať pri tejto skupine voľných živnosti: Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach. Odstraňovania azbestových materiálov (v interiéroch alebo exteriéroch alebo v bytových jadrách):

 • odstraňovanie azbestových materiálov v interiéroch (napr., odstraňovanie a opravy odpadových a kanalizačných rúr v bytových jadrách v budovách na bývanie),
 • odstraňovanie azbestových materiálov v exteriéroch (napr. odstraňovanie zo striech).

Uvedenú činnosť môžete vykonávať v spojení a v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o viazanú živnosť.

4302      Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

 • Betonárske práce
 • Brúsenie drevených podlahových krytín
 • Čistenie krytín, čistenie odkvapov, vymazávanie strešných korýtok
 • Kladenie dlážkových krytín suchou cestou
 • Kladenie potrubí, optických káblov, hadíc a spojok
 • Kladenie zámkovej dlažby
 • Maliarske, natieračské, sklenárske a tapetovacie práce
 • Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom
 • Montáž kozubových a komínových systémov z hotových komponentov
 • Montáž ľahko prestaviteľných priečok a závesných podhľadov
 • Montáž markíz, roliet, žalúzií, protislnečných fólií
 • Montáž mechanických častí solárnych zariadení (bez zásahu do elektrických častí a do regulácie zariadení)
 • Montáž okenného a dverového tesnenia
 • Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
 • Montáž sadrokartónových dosiek
 • Obkladanie stien z hotových umelohmotných a drevených profilov, vrátane obkladov z prírodného alebo umelého kameňa – suchým spôsobom
 • Osádzanie odkvapov a lapačov snehu z hotových komponentov
 • Osadzovanie mechanických častí vzduchotechnických a klimatizačných zariadení bez zásahu do elektrických častí
 • Služby stavebnými mechanizmami, pracovnými strojmi a zariadeniami
 • Úprava a príprava povrchov podláh pred kladením podlahových krytín
 • Vykonávanie protikoróznych nástrekov
 • Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním
 • Výmenu a osadzovanie okien, osadzovanie parapetov do pôvodných rozmerov
 • Vysekávanie drážok pre inštalačné rozvody

Poznámka: V rámci živnostenského oprávnenia nemôžete vykonávať jednotlivé remeselné živnosti.

ZOZNAM VOĽNÝCH ŽIVNOSTÍ – SEKCIA G - VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV

45        VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL AMOTOCYKLOV

4501      Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

 • Antikorózna úprava vozidiel, umývanie a konzervovanie vozidiel
 • Aplikácie antikoróznych a leštiacich prostriedkov pre ochranu karosérie, dutín vozidiel, podvozkov, nárazníkov, ložných plôch
 • Lakovanie karosérie striekaním (bez opravy karosérie)
 • Montáž autopríslušenstva
  • V rámci tejto živnosti nie je možné vykonávať montáž napĺňajúcu znaky regulovanej živnosti alebo činnosť, na ktorú sa vyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu.
 • Montáž ťažných zariadení
 • Odstraňovanie starých náterov mechanicky, príprava podkladu odmastením
 • Oprava a výmena pneumatík (pneuservis), protektorovanie pneumatík
 • Použitie dizajnérskeho lakovania a písmomaliarstva
 • Výmena a oprava čelných skiel, okien vozidiel, lepenie bezpečnostných fólií a autofólií
 • Výmena tesniacich prvkov karosérie a opravy vnútorného vybavenia karosérie vozidiel
 • Vyváženie kolies

Poznámka: Táto voľná živnosť neumožňuje vykonávať napr.:

 • diagnostiku a opravy cestných motorových vozidiel a opravy karosérií (remeselné živnosti).

 

46        VEĽKOOBCHOD, OKREM MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV

4601      Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu:
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s detskými kočíkmi, hračkami a hrami
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s domácimi zvieratami a krmivami pre zvieratá
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s drogériovým tovarom, kozmetickými a toaletnými výrobkami
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s elektrickými a elektronickými zariadeniami
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s hodinami a šperkmi
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s hudobnými nástrojmi a hudobninami
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s chemickými výrobkami
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s kvetmi, rastlinami, semenami, hnojivami
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s motorovými vozidlami
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s nábytkom a bytovými doplnkami
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s obuvou a koženou galantériou
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s odevmi, textilom a bytovým textilom
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s optickými prístrojmi (ďalekohľady, mikroskopy)
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s palivami pre domácnosť
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s papierenskými výrobkami, knihami, tlačovinami, školskými a kancelárskymi potrebami
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s pohonnými látkami
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s potravinami, nápojmi a tabakovými výrobkami
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s použitým tovarom
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s výrobkami z dreva
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu so spomienkovými a darčekovými predmetmi
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu so starožitnosťami
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu so stavebnými hmotami, stavebnými výrobkami a sanitárnou technikou
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu so strojmi, priemyselnými zariadeniami, dopravnými prostriedkami
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu so špecializovanou technikou
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu so športovými potrebami a potrebami pre voľný čas
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu so železiarskym tovarom, sklom, porcelánom a domácimi potrebami

Poznámka: Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu nie je možné vykonávať v komodite, na ktorú sa vyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu, napr. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s vojenským materiálom – vyžaduje sa povolenie podľa zákona o obchodovaní s vojenským materiálom.

 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb:
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestnej dopravy
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti predaja cestovných lístkov
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti predaja leteckých prepravných služieb
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti verejných kultúrnych podujatí
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výskumu, vývoja prírodných, technických a spoločenských vied

Poznámka: V rámci sprostredkovateľskej činnosti v oblasti služieb nie je možné vykonávať v súbehu voľné živnosti v prípadoch, ak podľa osobitných predpisov spĺňajú znaky novej regulovanej živnosti, napr.: prevádzkovanie cestovnej kancelárie, prevádzkovanie cestovnej agentúry, sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností, zasielateľstvo. Na základe živnostenského oprávnenia na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti nie je možné vykonávať finančné sprostredkovanie a v jeho rámci ani sprostredkovanie dôchodkového sporenia, ani sprostredkovanie stavebného sporenia, ani Sprostredkovateľská činnosť na kapitálovom trhu, ani činnosť sprostredkovateľov na riešenie kolektívnych sporov.

 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby:
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti čalúnnickej výroby
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti drevárskej výroby
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektrotechnickej výroby
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti chemickej výroby
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti polygrafickej výroby
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti potravinárskej výroby
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti spracovania koží a kožušín
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebnej výroby
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti strojárenskej výroby
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby ťažkého strojárstva
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti textilnej výroby
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby gumárenských a plastových výrobkov
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby obuvi
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby odevov
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby skla, porcelánu a keramických výrobkov

47        VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD

4701      Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

 • Maloobchod a veľkoobchod s detskými kočíkmi, hračkami a hrami
 • Maloobchod a veľkoobchod s domácimi zvieratami a krmivami pre zvieratá
 • Maloobchod a veľkoobchod s elektrickými a elektronickými zariadeniami
 • Maloobchod a veľkoobchod s hodinami a šperkmi
 • Maloobchod a veľkoobchod s hudobnými nástrojmi a hudobninami
 • Maloobchod a veľkoobchod s chemickými výrobkami (nezahŕňa prípravky na ochranu rastlín alebo iných prípravkov registrovaných alebo povolených UKSUP-om)
  • V rámci tejto živnosti nemôžete vykonávať: predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov (ide o viazanú živnosť).
 • Maloobchod a veľkoobchod s kvetmi, rastlinami, semenami, výživovými prípravkami
  • Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov registrovaných a povolených UKSUP-om.
 • Maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami
 • Maloobchod a veľkoobchod s nábytkom, bytovými doplnkami, záhradným nábytkom, prúteným tovarom
 • Maloobchod a veľkoobchod s obuvou a koženou galantériou
 • Maloobchod a veľkoobchod s odevmi, textilom a bytovým textilom
 • Maloobchod a veľkoobchod s optickými prístrojmi
 • Maloobchod a veľkoobchod s palivami pre domácnosť
 • Maloobchod a veľkoobchod s papierenskými výrobkami, knihami, tlačovinami, školskými a kancelárskymi potrebami
 • Maloobchod a veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami, s olejmi a mazivom
  • Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je maloobchod alebo veľkoobchod s uhľovodíkovými plynmi.
 • Maloobchod a veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakovými výrobkami
 • Maloobchod a veľkoobchod s použitým tovarom
 • Maloobchod a veľkoobchod s výrobkami z dreva
 • Maloobchod a veľkoobchod so spomienkovými a darčekovými predmetmi
 • Maloobchod a veľkoobchod so starožitnosťami
 • Maloobchod a veľkoobchod so stavebnými hmotami, stavebnými výrobkami a sanitárnou technikou so stavebným materiálom, s nátermi, lakmi, s tabuľovým sklom, so sanitárnym zariadením
 • Maloobchod a veľkoobchod so špecializovanou technikou (s obrábacími strojmi, stavebnými strojmi, strojmi pre textilný priemysel, šijacími a pletacími strojmi, kancelárskymi strojmi a zariadeniami, strojmi, zariadeniami a dopravnými prostriedkami pre priemyselné odvetvia, poľnohospodárskymi strojmi, príslušenstvom a nástrojmi vrátane traktorov)
 • Maloobchod a veľkoobchod so športovými potrebami a potrebami pre voľný čas
 • Maloobchod a veľkoobchod so zabezpečovacím systémom alebo poplachovým systémom a zariadeniami umožňujúcimi sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
 • Maloobchod a veľkoobchod so železiarskym tovarom, sklom, porcelánom a domácimi potrebami
 • Predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2, kategórie F3, kategórie T1 a kategórie P1

Poznámka: V rámci tejto skupiny (maloobchod/veľkoobchod) nie je možný nákup a predaj vojenského materiálu (ide o činnosť vykonávanú podľa zákona o obchodovaní s vojenským materiálom).

4702      Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva

Poznámka: Na samotné prevádzkovanie živnosti (odo dňa začatia podnikania) sa vyžaduje zbrojná licencia skupiny C, vydá policajný útvar.

ZOZNAM VOĽNÝCH ŽIVNOSTÍ – SEKCIA H - DOPRAVA A SKLADOVANIE

49        POZEMNÁ DOPRAVA A DOPRAVA POTRUBÍM

4901      Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

 • Prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
 • Prepravu osôb nemotorovými vozidlami

4902      Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

Poznámka: Táto voľná živnosť neumožňuje vykonávať medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu. Prevádzkovateľ cestnej dopravy vykonávajúci medzinárodnú dopravu motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony a nepresahuje 3,5 tony je povinný mať udelené povolenie prevádzkovateľa cestnej dopravy a byť držiteľom licencie Spoločenstva (§ 55a ods.3 zákona č. 55/20212 Z. z. o cestnej doprave v platnom znení).

4903      Sťahovacie služby

Poznámka: V rámci živnostenského oprávnenia môžete vykonávať aj: prenášanie bremien v rámci budovy, prenášanie bremien z vozidla do budovy a naopak, naloženie bremien do vozidla, prevoz z nakládky na vykládku, vyloženie bremien z vozidla, manipulácia s bremenom z nákladného priestoru vozidla až na miesto určenia v budove.

 

50        VODNÁ DOPRAVA

5001      Prevádzka malých plavidiel

 

52        SKLADOVÉ A POMOCNÉ ČINNOSTI V DOPRAVE

5201      Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

 • Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
 • Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek:
  • Realizáciu a obnovu vodorovného dopravného značenia (komunikácií, parkovísk, skladových a výrobných hál)
  • Montáž, servis, demontáž (trvalého, dočasného) zvislého dopravného značenia
 • Poskytovanie organizačno-technických a informačných služieb v doprave
 • Predaj leteckých prepravných služieb
 • Prevádzkovanie verejného skladu
  • Ide o poľnohospodárske komodity, na ktoré možno vydať skladiskový záložný list, t. j. na zrno, obilniny, vrátane kukurice, olejnaté semená, semená strukovín, cukor a zemiaky jedlé neskoré (STN 642211).
 • Skladovanie a uskladňovanie
  • Živnostenské oprávnenie nezahŕňa poskytovanie možných doplnkových služieb; v spojení s obstarávaním prepravy tovaru poskytovanie doplnkových služieb ako napr.: manipulácia s nákladom – preklad nákladov, kompletovanie, baliace činnosti zakladá vznik viazanej živnosti – zasielateľstvo; v spojení so skladovaním vybraných poľnohospodárskych komodít zakladá vznik ohlasovacej voľnej živnosti – prevádzkovanie verejného skladu (ide o poľnohospodárske komodity, na ktoré možno vydať skladiskový záložný list, t. j. na zrno, obilniny, vrátane kukurice, olejnaté semená, semená strukovín, cukor a zemiaky jedlé neskoré (STN 642211).
 • Vykonávanie odťahovej služby
  • Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je vykonávanie odvozu vozidla na ložnej ploche nákladného vozidla.

5202      Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva

Poznámka: Na samotné prevádzkovanie živnosti (odo dňa začatia podnikania) sa vyžaduje zbrojná licencia skupiny D, vydá policajný útvar.

5203      Prevádzkovanie úschovní

 • Prevádzkovanie úschovní batožín
 • Úschovu kožušinových výrobkov a kožušín

Poznámka: V rámci tejto živnosti nie je možné vykonávať úschovu zbraní a streliva.

 

53        POŠTOVÉ SLUŽBY A SLUŽBY KURIÉROV

5301      Kuriérske služby

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je univerzálna poštová služba (Poskytovanie poštových služieb) vykonávaná na základe poštovej licencie v zmysle zákona o poštových službách.
Táto voľná živnosť neumožňuje vykonávať triedenie poštových zásielok v distribučnom stredisku podľa zákona o poštových službách.

ZOZNAM VOĽNÝCH ŽIVNOSTÍ – SEKCIA I - UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY

55        UBYTOVANIE

5501      Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

 • Príprava a predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

5502      Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

 • Ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských činností
 • Ubytovanie v súkromí
 • Ubytovanie v domovoch mládeže
 • Ubytovanie vo vysokoškolských internátoch

 

56        ČINNOSTI REŠTAURÁCIÍ A POHOSTINSTIEV

5601      Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

Pečenie mrazených pekárenských polotovarov (fornetti)

 • Predaj cukrárenských výrobkov na priamu konzumáciu
 • Predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj sezónnych jedál na priamu konzumáciu, ak sa nevykonáva viac ako 4 mesiace v roku
 • Príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
 • Príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh
 • Príprava a predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy

Poznámka: Živnostenské oprávnenie nezahŕňa možnosť vykonávania pohostinskej činnosti podľa § 38 ods.1 živnostenského zákona (príprava a predaj jedál a nápojov, ak sa podávajú na priamu konzumáciu); Výroba mliečnej zmrzliny (remeselná živnosť) a Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov (remeselná živnosť).

5602      Prevádzkovanie výdajne stravy

Poznámka: Činnosť súvisí s dovozom vyrobených jedál v prepravných gastronádobách a termoportoch z iných prevádzok.

Táto voľná živnosť neumožňuje vykonávať remeselnú živnosť: „Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov“.

5603      Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

Poznámka: Činnosť súvisí s organizačným zabezpečením spoločenských podujatí(cateringové služby).

ZOZNAM VOĽNÝCH ŽIVNOSTÍ – SEKCIA J - INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA

58        NAKLADATEĽSKÉ ČINNOSTI

5801      Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

 • Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, písmomaliarstvo:
  • Dokončovacie práce pri výrobe kníh – spracovanie papiera, ryhovanie, ozdobovanie, zlátenie, vyrezávanie otvorov, zarezávanie, gravírovanie
  • Kníhtlač, hĺbkotlač, ofsetová tlač, litografia, kamenotlač, sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika
  • Konečná úprava kníh – skladanie, zostavovanie, šitie, lepenie
  • Písmomaliarstvo
  • Sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh
  • Spracovanie textových a obrázkových predlôh – vizitiek prostredníctvom výpočtovej techniky
  • Tvrdá väzba, hrebeňová väzba
  • Typografická sadzbu, sadzbovanie na fotosadzbovacom stroji, vkladanie dát, optické rozpoznávanie znakov, usporiadanie sadzby na tlač, tvorbu dokumentu, počítačové spracovanie
  • Úprava rukopisu po technologickej stránke
  • Viazanie a konečná väzba
 • Vydavateľská činnosť:
  • Nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora*
  • Vydávanie kníh, máp, zborníkov, manuálov pracovných činností, novín a časopisov – periodických a neperiodických

Poznámka: V rozsahu živnostenského oprávnenia nemôžete vykonávať činnosti, na ktoré sa vzťahuje autorský zákon.

 

59        VÝROBA FILMOV, VIDEOZÁZNAMOV A TELEVÍZNYCH PROGRAMOV, PRÍPRAVA A ZVEREJŇOVANIE ZVUKOVÝCH NAHRÁVOK

5901      Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

 • Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora
 • Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov:
  • Distribúcia filmov a videozáznamov
  • Producentská činnosť v oblasti videotvorby, televíznej tvorby, filmovej tvorby
  • Spracovanie záznamov zvuku a obrazu
  • Technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov – zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie, prepis amatérskych filmových materiálov na videokazetu – prevod z jedného do iného formátu
  • Videonahrávky udalostí ako svadby, stretnutia
  • Vydávanie hudobnín

Poznámka: Táto voľná živnosť neumožňuje vykonávať činnosti napĺňajúce znaky audiovizuálnych diel podľa autorského zákona.

 

62        POČÍTAČOVÉ PROGRAMOVANIE, PORADENSTVO A SÚVISIACE SLUŽBY

6201      Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

 • Počítačové služby:
  • Hardvérové poradenstvo
  • Montáž, oprava a údržbu počítačových, dátových a komunikačných sietí
  • Návrh a optimalizácia informačných technológií
  • Poradenstvo v oblasti bezpečnosti informačných systémov (antivír, zálohovanie, prístup)
  • Poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
  • Poskytovanie dátových služieb – internetová čitáreň
  • Poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a z verejne prístupných zdrojov
  • Služby pri údržbe systémov softvéru
  • Služby riadenia a vedenia zariadení na spracovanie údajov
  • Služby webového servera
  • Softvérové poradenstvo a dodávka softvéru (poradenstvo a predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom)
  • Spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia
  • Údržba a oprava mechanických častí počítačov
 • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov:
  • Animácia a vizualizácia pomocou výpočtovej techniky
  • Služby súvisiace s databázami, on-line publikovanie
  • Spracovanie údajov (spracovanie údajov dodaných zákazníkom, vypracovanie tabuliek, výpočtov a pod. bez navrhovania špecifického programu)
  • Služby súvisiace so zaznamenávaním vstupných údajov

ZOZNAM VOĽNÝCH ŽIVNOSTÍ – SEKCIA K - FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI

64        FINANČNÉ SLUŽBY OKREM POISTENIA A DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA

6401      Finančný lízing

Poznámka: Peňažné zdroje na vykonávanie finančného lízingu nesmú byť získané a poskytované v rozpore so zákazom prijímania peňažných vkladov a zákaze poskytovania úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných na základe verejnej výzvy alebo verejnej ponuky majetkových hodnôt podľa § 3 ods. 1 a 2 a § 5 písm. k) zákona o bankách a § 126 ods. 5 zákona o cenných papieroch. Živnostenské oprávnenie nezahŕňa poskytovanie finančného lízingu fyzickým osobám v postavení spotrebiteľa v právnom rámci zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6402      Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

Poznámka: Peňažné zdroje na poskytovanie takýchto úverov a pôžičiek nesmú byť získané a poskytované v rozpore so zákazom prijímania peňažných vkladov a zákaze poskytovania úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných na základe verejnej výzvy alebo verejnej ponuky majetkových hodnôt podľa § 3 ods. 1 a 2 a § 5 písm. k) zákona o bankách a § 126 ods. 5 zákona o cenných papieroch.

Živnostenské oprávnenie nezahŕňa poskytovanie úverov a pôžičiek podľa osobitných predpisov, osobitne spotrebiteľských úverov – poskytovaných veriteľmi a úverov a pôžičiek, ktoré nie sú spotrebiteľským úverom – poskytovaných inými veriteľmi fyzickým osobám v postavení spotrebiteľa v právnom rámci zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6403      Záložne

6404      Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

Poznámka: Peňažné zdroje, ktorých sa týka sprostredkovanie poskytovania takýchto úverov a pôžičiek nesmú byť získané a poskytované v rozpore so zákazom prijímania peňažných vkladov a zákazom poskytovania úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných na základe verejnej výzvy alebo verejnej ponuky majetkových hodnôt podľa § 3 ods. 1 a 2 a § 5 písm. k) zákona o bankách a § 126 ods. 5 zákona o cenných papieroch. Sprostredkovanie poskytovania úverov a pôžičiek medzi klientmi a splácanie splátok takýchto úverov a pôžičiek klientmi sa nesmie uskutočňovať prostredníctvom bankového účtu sprostredkovateľa, ale iba priamo medzi účtami klientov sprostredkovateľa.

Živnostenské oprávnenie nezahŕňa poskytovanie úverov a pôžičiek podľa osobitných predpisov, osobitne spotrebiteľských úverov – poskytovaných veriteľmi a úverov a pôžičiek, ktoré nie sú spotrebiteľským úverom – poskytovaných inými veriteľmi fyzickým osobám v postavení spotrebiteľa v právnom rámci zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6405      Faktoring a forfaiting

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí.

6406      Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu

ZOZNAM VOĽNÝCH ŽIVNOSTÍ – SEKCIA L - ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ

68        ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ

6801      Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

 • Prenájom bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
 • Prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel

Poznámka:

 1. Základnými službami rozumieme taký okruh služieb, ktoré zabezpečujú (podmieňujú) možnosť ich riadneho užívania nájomcom. Za takéto služby v praxi považujeme napr.: dodávku tepla a teplej úžitkovej vody, elektrickej energie, plynu, odvoz tuhého komunálneho odpadu, odvod odpadovej vody alebo odvoz splaškov, kominárske služby, upratovanie spoločných priestorov a pod.
 2. Rozsah živnostenského oprávnenia nezahŕňa súčasne osobitný prenájom vnútorného vybavenia ani vykonávanie iných ako základných služieb, napr. upratovacie práce.

6802      Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu

Poznámka: Rozsah údržby bytového a nebytového fondu sa:

 • doplní o jednotlivé neregulované (voľné) živnosti, napr. „v rozsahu maliarskych prác, sklenárskych prác, upratovacích prác“ a pod., v prípade, ak správca mieni vykonávať iba niektoré čiastkové voľné živnosti alebo
 • uvedie s doplnkom: „v rozsahu voľných živností“, ak správca mieni vykonávať široko profilovaný rozsah voľných živností.

Rozsah údržby nezahŕňa poskytovanie služieb remeselného (opravárenského a údržbárskeho) charakteru, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 živnostenského zákona.

 • Správa bytového a nebytového fondu v rozsahu

Poznámka: Obsahom podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov rozumieme obstarávanie služieb spojených so správou bytového alebo nebytového fondu, ktorými sa zabezpečuje:

 • prevádzka, údržba, oprava a udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva, b) služba spojená s užívaním bytu alebo nebytového priestoru
 • vedenie účtu domu v banke,
 • vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných nedoplatkov,
 • iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.
 • Údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu

Poznámka: Bližšia špecifikácia rozsahu údržby bytového a nebytového fondu je uvedená v poznámke k predmetu podnikania správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu. Rozsah živnostenského oprávnenia nezahŕňa poskytovanie širokého rozsahu služieb remeselného (opravárenského a údržbárskeho) charakteru, uvedených v prílohe č.1 živnostenského zákona.

6803      Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

ZOZNAM VOĽNÝCH ŽIVNOSTÍ – SEKCIA M - ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI

69        ÚČTOVNÍCKE ČINNOSTI

6901      Vedenie účtovníctva

 • Činnosti v oblasti účtovníctva a účtovnej evidencie ako je navrhovanie účtovných systémov, vypracovanie finančných výkazov a vedenie účtovných kníh
 • Vypracovanie daňových priznaní fyzických osôb a právnických osôb bez poskytovania daňového poradenstva

 

70        VEDENIE FIRIEM; PORADENSTVO V OBLASTI RIADENIA

7001      Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

 • Konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov
 • Marketingové poradenstvo
 • Mediálne poradenstvo
 • Poradenská činnosť a vypracovanie bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov
 • Poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ
 • Poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu
 • Poradenská činnosť v oblasti rozvoja osobnosti, vizáže a farieb
 • Poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy
 • Poradenstvo a certifikáciu kvality služieb a osôb
 • Poradenstvo a certifikáciu systémov manažérstva kvality neurčených výrobkov
 • Poradenstvo a certifikáciu v oblasti systémov riadenia a kvality
 • Poradenstvo a vypracovanie bezpečnostných projektov podnikateľa
 • Poradenstvo v oblasti spoločenského správania
 • Spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ
 • Technicko-organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ
 • Účtovné poradenstvo

Poznámka: Rozsah živnostenského oprávnenia nezahŕňa: daňové poradenstvo podľa zákona o daňových poradcoch, služby finančného poradenstva podľa zákona o finančnom sprostredkovaní ani investičné služby a vedľajšie služby podľa zákona o cenných papieroch, ani poskytovanie právnych rád, a iné formy právneho poradenstva.

 

71        ARCHITEKTONICKÉ A INŽINIERSKE ČINNOSTI; TECHNICKÉ TESTOVANIE A ANALÝZY

7101      Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

 • Inžinierska činnosť
 • Príprava a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce
 • Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
 • Stavebné cenárstvo (rozpočty a kalkulácií stavebných prác)

7102      Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky

7103      Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

 • Informatívne chemické a mikrobiologické analýzy
 • Informatívne meranie a vyhodnocovanie hluku a vibrácií
 • Informatívne meranie fyzikálnych veličín
 • Informatívne posudzovanie originality vozidiel
 • Skúšanie a kontrolu chýb materiálov a výrobkov bez narušenia ich zloženia, okrem skúšok a kontroly lán lanových dráh
 • Skúšanie kanalizačných a akumulačných vodných nádrží na ich nepriepustnosť (žumpy)
 • Termodiagnostika objektov – informatívne meranie
 • Vykonávanie kalibračnej služby s výnimkou overovania určených výrobkov
 • Vykonávanie termografickej činnosti – informatívne meranie

 

72        VEDECKÝ VÝSKUM A VÝVOJ

7201      Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

 • Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

Poznámka: V rámci tejto živnosti nemôžete vykonávať najmä vývoj zbraní, streliva, výbušnín a leteckej techniky.

 • Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

Poznámka: V rámci tejto živnosti nemôžete vykonávať najmä výskum v oblasti zdravotníctva, vrátane výskumu liečiv.

7202      Zadávanie klinického skúšania liečiv

Poznámka: Podľa § 29 ods. 10zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o liekoch“) „zadávateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vedie a financuje klinické skúšanie“.

Zákon o liekoch vyžaduje, aby sa klinické skúšanie vykonávalo iba na základe povolenia, ktoré vydáva Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Žiadosť o povolenie klinického skúšania podľa § 34 zákona o liekoch podáva zadávateľ. Vydanie živnostenského oprávnenia na uvedenú činnosť nezbavuje zadávateľa tejto a ďalších povinností ustanovených pre zadávateľa zákonom o liekoch.

 

73        REKLAMA A PRIESKUM TRHU

7301      Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

 • Prieskum trhu a verejnej mienky:
  • Zisťovanie potenciálu trhu, úrovne informovanosti, akceptácie a oboznámenia sa s tovarom a službami, nákupných zvyklostí spotrebiteľov za účelom propagácie predaja a vývoja nových tovarov a služieb, rozbory výsledkov
  • Zisťovanie všeobecnej mienky verejnosti o politických, hospodárskych a sociálnych problémoch a ich analýza
 • Reklamné a marketingové služby:
  • Aranžovanie výkladov, viazanie kytíc a vencov, úpravy výstavných miestností
  • Inzertná činnosť
  • Marketingy na mieste priameho predaja, konzultačné služby v oblasti marketingu Prenájom reklamných plôch
  • Realizácia reklamných kampaní
  • Šírenie reklamy rôznymi spôsobmi
  • Výroba, spracovanie a distribúciu reklamného materiálu
  • Zabezpečenie marketingových kampaní
  • Umiestňovanie vonkajších reklám

 

74        OSTATNÉ ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI

7401      Dizajnérske činnosti

 • Zariaďovanie interiérov a exteriérov nábytkom a doplnkami, činnosti interiérových dekoratérov
 • Zhotovovanie mozaikových obrazov z rozličných materiálov podľa predložených návrhov

7402      Fotografické služby

 • Fotografovanie pre obchodné účely, pre potreby vydavateľov, nehnuteľnosti, turistické účely
 • Kopírovanie, obnova alebo retušovanie diapozitívov
 • Portrétové fotografovanie – školská fotografia, fotografovanie na doklady, rodinné udalosti
 • Prevádzkovanie fotoateliérov a fotokabínky s vyhotovením fotografií
 • Snímanie dokumentov na mikrofilmy
 • Spracovanie a vyvolávanie fotofilmov a prevádzkovanie fotokopírovacích zariadení
 • Vyvolávanie, kopírovanie a zväčšovanie z negatívov, ktoré nasnímal klient z kinofilmov

7403        Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií

7404        Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

7405        Pravidelná kontrola detského ihriska

ZOZNAM VOĽNÝCH ŽIVNOSTÍ – SEKCIA N - ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY

77        PRENÁJOM A LÍZING

7701      Služby požičovní

 • Požičiavanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu
 • Požičiavanie spoločenského a svadobného ošatenia a doplnkov
 • Požičiavanie športového tovaru a ošatenia

7702      Prenájom hnuteľných vecí

 • Prenájom dopravných prostriedkov (pozemných, vodných, vzdušných)
 • Prenájom prístrojov, strojov a zariadení
 • Prenájom vnútorného zariadenia a vybavenia prenajímaných priestorov

 

79        ČINNOSTI CESTOVNÝCH AGENTÚR, REZERVAČNÉ SLUŽBY CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ A SÚVISIACE ČINNOSTI

7901        Informačná činnosť

 • Informačná činnosť – mestské, turistické informačné centrá
 • Činnosť informačných kancelárií

Poznámka: Činnosť nezahŕňa: činnosť sprievodcu cestovného ruchu, cestovných agentúr, cestovných kancelárii, sprostredkovanie prepravy nákladov (zasielateľstvo) a podobne.

 

81        ČINNOSTI SÚVISIACE S ÚDRŽBOU ZARIADENÍ A KRAJINNOU ÚPRAVOU

8101      Čistiace a upratovacie služby

 • Čistenie a údržba bazénov
 • Čistenie a zimná údržba komunikácií
 • Čistenie fasád a pomníkov
 • Generálne a bežné čistenie
 • Prevádzkovanie autoumyvárne
 • Ručné umývanie a čistenie interiéru motorových vozidiel
 • Upratovanie vlakov, autobusov, lietadiel
 • Úprava lyžiarskych tratí
 • Úprava tenisových kurtov a športových plôch

 

82        ADMINISTRATÍVNE, POMOCNÉ KANCELÁRSKE A INÉ OBCHODNÉ POMOCNÉ ČINNOSTI

8201      Administratívne služby

 • Administratívne práce v oblasti colnej deklarácie
 • Kancelárske a sekretárske služby
 • Korektúry textov
 • Kopírovacie a rozmnožovacie služby
 • Poskytovanie certifikačných služieb v oblasti elektronického podpisu

8202      Verejné obstarávanie

ZOZNAM VOĽNÝCH ŽIVNOSTÍ – SEKCIA 0 - VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

84        VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA

8401         Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

Poznámka: Pozri zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

ZOZNAM VOĽNÝCH ŽIVNOSTÍ – SEKCIA P – VZDELÁVANIE

85        VZDELÁVANIE

8501        Prevádzkovanie jaslí

8502        Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

8503        Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

 • Doučovanie žiakov a študentov (formou skupinového alebo individuálneho doučovania)
 • Mimoškolská činnosť v záujmových krúžkoch
 • Organizovanie kurzov, školení a seminárov
 • Uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti podpory predaja, výroby a obchodu
 • Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov

Poznámka: V rámci tejto živnosti nemôžete vykonávať:

 • vyučovanie v odbore cudzích jazykov a vyučovanie v odbore umenia ani vybrané špecializované činnosti v oblasti telesnej kultúry, najmä v oblasti uskutočňovania tanečných aktivít (viazané živnosti);
 • výchova a vzdelávanie v školách, predškolských a školských zariadeniach zaradených do siete škôl, vzdelávanie na vysokých školách (podľa § 3 ods. 2 písm. z) živnostenského zákona nie je živnosťou)

8504        Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

Poznámka: Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. sa vyžaduje akreditácia MPSVaR SR príslušného vzdelávacieho programu.

8505      Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

ZOZNAM VOĽNÝCH ŽIVNOSTÍ – SEKCIA Q - ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC

86        ZDRAVOTNÍCTVO

8601      Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je poskytovanie vodnej záchrannej zdravotnej služby.

 

87         STAROSTLIVOSŤ V POBYTOVÝCH ZARIADENIACH (REZIDENČNÁ STAROSTLIVOSŤ)

8701      Poskytovanie sociálnych služieb

Poznámka: Nevzťahuje sa na sociálne služby poskytované verejnými poskytovateľmi, ktorí financujú sociálne služby z verejných zdrojov obcí alebo samosprávnych krajov.

ZOZNAM VOĽNÝCH ŽIVNOSTÍ – SEKCIA R - UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA

90        TVORIVÉ, UMELECKÉ A ZÁBAVNÉ ČINNOSTI

9001      Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

 • Prevádzkovanie botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií Prevádzkovanie cirkusov
 • Prevádzkovanie hier žrebových vecných lotérií a tombol, ak herná istina neprekročí sumu 2 000 eur
 • Prevádzkovanie hier prostredníctvom hracieho zariadenia, v ktorých výhrou je výlučne ďalšia hra na tom istom zariadení
 • Prevádzkovanie hier relaxačného alebo športového charakteru, aj keď na účasť na nich je potrebný vklad, ktorý sa účastníkovi takejto hry, ak prehrá, nevracia
 • Prevádzkovanie kín
 • Prevádzkovanie knižníc
 • Prevádzkovanie kolotočov a iných zábavných atrakcií
 • Prevádzkovanie kvízov spočívajúcich v odpovediach na otázky iba na základe preukázania vedomostí alebo zručností, ak je výsledok kvízu určovaný bez použitia iného technického zariadenia spĺňajúceho požiadavky ustanovené pre hazardné hry na iných technických zariadeniach podľa § 28 zákona č. 30/2019 Z. z.
 • Prevádzkovanie modelingovej agentúry
 • Prevádzkovanie múzeí a galérií
 • Prevádzkovanie nevýherných automatov a nevýherných hier
 • Prevádzkovanie svadobnej agentúry
 • Prevádzkovanie športových podujatí vrátane takých, ktoré sa nepovažujú za verejné

Poznámka: Podľa § 2 písm. a) zákona č. 1/2014 Z.z. športovým podujatím sa rozumie: súťaž, stretnutie, turnaj, preteky, turistické podujatie alebo iné podujatie spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti telesnej kultúry.

Podľa § 1 ods. 4 zákona č. 1/2014 Z. z. podujatie, ktoré sa nepovažujú za verejné: ktorého organizátorom je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ a účastníkmi podujatia sú fyzické osoby, ktoré sú v právnom vzťahu k organizátorovi podujatia, najmä členskom, žiackom, študentskom, pracovnoprávnom, služobnom a blízke osoby týchto osôb, sa ustanovenia tohto zákona nevzťahujú.

 • Prevádzkovanie umeleckej agentúry
 • Prevádzkovanie zábavných hier o vecné ceny prostredníctvom hracieho zariadenia, ak je výsledok hry určovaný výlučne na základe zručnosti a stávka nepresahuje sumu jedného eura
 • Prevádzkovanie zábavných parkov a lunaparkov
 • Prevádzkovanie zoznamovacej agentúry

 

91        ČINNOSŤ KNIŽNÍC, ARCHÍVOV, MÚZEÍ A OSTATNÝCH KULTÚRNYCH ZARIADENÍ

9101      Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

Poznámka: V rámci živnostenského oprávnenia môžete vykonávať správu iba tých registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty, ktoré vznikli z činnosti zaniknutých, resp. zanikajúcich pôvodcov registratúry.

 

93        ŠPORTOVÉ, ZABAVNÉ A REKREAČNE ČINNOSTI

9301      Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

 • Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu:
  • Prevádzkovanie fitnescentra, kolária, kryokomôr, sauny, solária
  • Prevádzkovanie služieb kavitačného prístroja
  • Prevádzkovanie termomasážnych technických zariadení
  • Prevádzkovanie umelej soľnej jaskyne
 • Prevádzkovanie športových zariadení:
  • Prevádzkovanie atletických dráh a štadiónov
  • Prevádzkovanie bazénov a plavární
  • Prevádzkovanie bowlingových dráh
  • Prevádzkovanie boxerských hál
  • Prevádzkovanie golfových ihrísk
  • Prevádzkovanie hál a štadiónov pre zimné športy
  • Prevádzkovanie pretekárskych dráh
  • Prevádzkovanie strelnice
  • Prevádzkovanie štadiónov
  • Prevádzkovanie tenisových kurtov

9302      Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

 • Diskotekárska činnosť
 • Organizačné zabezpečenie spoločenských podujatí (cateringové služby)
 • Organizovanie kongresov a výstav, módnych prehliadok
 • Organizovanie rekreačných jázd na koňoch
 • Organizovanie športových akcií a podujatí
 • Organizovanie tanečných zábav a diskoték
 • Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí
 • Služba predvádzania autorských modelov

ZOZNAM VOĽNÝCH ŽIVNOSTÍ – SEKCIA S - OSTATNÉ ČINNOSTI

95        OPRAVA POČÍTAČOV, OSOBNÝCH POTRIEB A POTRIEB PRE DOMÁCNOSŤ

9501      Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

 • Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky:
  • Čistenie skiel hodín a hodiniek ultrazvukom
  • Inštaláciu elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  • Montáž, rekonštrukciu, údržbu nevyhradených technických zariadení
  • Oprava a servis športových potrieb, bicyklov a náradia
  • Oprava a údržba elektronických registračných pokladníc
  • Oprava dáždnikov, slnečníkov
  • Oprava detských kočíkov a hračiek
  • Oprava hudobných nástrojov
  • Oprava mechanických šijacích strojov
  • Oprava optických prístrojov
  • Oprava vonkajších skriniek hodín napúšťaním, lakovaním

Poznámka: V rámci tejto živnosti nemôžete vykonávať opravu hodín

  • Projektovanie, montáž, vykonávanie revízií, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky Projektovanie, montáž, oprava, revíziu a údržbu telekomunikačných zariadení
  • Servis mobilných telefónov
  • Údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov
  • Výmenu batérií hodiniek a hodín, remienkov a skiel na hodinkách
 • Oprava obuvi, brašnárskych, sedlárskych, kožených a kožušinových výrobkov

Poznámka: V rámci tejto činnosti nemôžete vykonávať opravu ortopedickej obuvi.

  • Úprava kožených odevov a doplnkov, kožuchov a kožušinových výrobkov
 • Oprava odevov, textilu a bytového textilu

 

96        OSTATNÉ OSOBNÉ SLUŽBY

9601      Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

 • Čistenie a farbenie hotových výrobkov z kože a kožušín
 • Čistenie a údržba textilu, odevov
 • Čistenie kobercov a pokrývok
 • Čistenie peria, vlny
 • Chemické čistenie odevov a textilu
 • Pranie, žehlenie a mangľovanie bielizne
 • Zberňa bielizne

9602      Služby súvisiace so skrášľovaním tela

 • Denné a večerné líčenie, líčenie pre modeling
 • Koloristické a vizážistické služby bez zásahov do integrity ľudského tela
 • Nastreľovanie náušníc pomocou nastreľovacej pištole
 • Navrhovanie účesu podľa schematického zobrazenia pomocou výpočtovej techniky
 • Nástrekové opaľovanie tela, ozdobné tetovanie, ozdobná maľba tela – bodypainting
 • Zhotovovanie príčeskov, parochní
 • Úprava vlasov zapletaním

Poznámka: Táto voľná živnosť neumožňuje vykonávať:

 • Manikúru – pedikúru (remeselná živnosť); aplikácia a modelovanie umelých nechtov spadá od 1.6.2010 pod remeselnú živnosť.
 • Kozmetické služby (remeselná živnosť).
 • Pánske, dámske a detské kaderníctvo (remeselná živnosť).

9603      Poskytovanie služieb osobného charakteru

 • Činnosť astrológov a numerológov
 • Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb
 • Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

Poznámka: Jedná sa o činnosť spočívajúcu v poskytovaní osobnej služby majúcej charakter obsluhy (vedenia) cudzieho motorového vozidla a nie činnosť spočívajúcu v preprave osôb, zvierat, vecí alebo zásielok dopravcom na základe zmluvy o preprave podľa vypracovaného prepravného poriadku a tarify alebo podľa dohodnutej trasy.

 • Poskytovanie služieb informátora

Poznámka: Táto voľná živnosť neumožňuje vykonávať činnosti podľa zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti).

 • Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť – pranie a žehlenie, varenie, upratovanie, starostlivosť o záhradu
 • Prevádzkovanie erotického salónu
 • Prevádzkovanie verejných WC
 • Služby verejných nosičov a poslov
 • Služby traťového kormidelníka
 • Spracovávanie rodokmeňov
 • Vedenie domácnosti – obstarávanie nákupov a iných záležitostí súvisiacich s chodom domácnosti
 • Veštenie z karát a iných podkladov

Zoznam voľných živností na stiahnutie

Uvedený zoznam sme mierne upravili a skrátili pre lepšiu čitateľnosť. Keď si chcete pozrieť detaily každej podnikateľskej činnosti, môžete si ho stiahnuť vo forme PDF dokumentu.

Prešli ste si zoznam voľných živností a chcete začať podnikať?

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *